KVKK

 

Bemse Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bilgi danışma hattını arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini,
  • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  • Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili hizmet birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli hizmet desteği ve kalitenin sağlanması,
  • Şirketimizin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin her türlü soru, talep, öneri, teklif ve şikayetlerinize cevap verilebilmesi,
  • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili hizmet birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bu kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla şirkete başvurarak işlenen kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak şirket web sayfalarımızda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Uyarınca Başvuru Formunu kullanarak 100. Yıl Mahallesi Hatır Sokak Numara:21/2 Çankaya/ANKARA adresine bizzat elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla gönderebilir veya e-posta adreslerimize güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.